جمعه، آذر ۱۷، ۱۳۸۵

یا ابوالفضل


پهلوون بازم گل کاشتی. با این که از اول می دونستم به راحتی قهرمان فوق سنگین وزن وزنه برداری بازی های آسیایی دوحه می شی و با این که صبح فردای مسابقه از طریق اینترنت از قهرمانیت مطمئن شدم، با این حال وقتی که عصر یکی از دو تا خبر مهم ورزشی در استرالیا مربوط به تو بود چنان باعث خوشحالی و احساس سربلندی من شده بود که ناخود آگاه شروع کردم برات دست زدن. حسین رضازاده عزیز وقتی وزنه رو بالای سرت برده بودی و با لبخند سرت رو برای هموطنانت تکون می دادی نمی دونی گزارشگر استرالیایی چطوری فریاد می زد

Unbelievable! Unbelievable! It was too easy for the Iranian Hercules!

پهلوون خدا قوت

هیچ نظری موجود نیست: